In het leven veranderen dingen continu. Je kind kiest bijvoorbeeld opeens voor een andere sport. Of je krijgt een nieuwe collega op je werk. Of een dierbare wordt ziek. Er gebeuren allerlei zaken om je heen waar je niet direct invloed op hebt, maar waar je wel mee om moet gaan.

Soms kies je zelf voor een grote verandering, door bijvoorbeeld te verhuizen, of door een andere baan te zoeken of bij de komst van een nieuw kindje. Deze veranderingen zijn erg spannend,omdat het vaak een hele nieuwe levensstijl van je vraagt.

Maar ook jij als persoon bent voortdurend in ontwikkeling. Uiterlijk verander je door het ouder worden. Innerlijk door levenservaring. Door nieuwe inzichten kunnen oude principes opeens los gelaten worden en komen er andere voor in de plaats.

Ook in de opvoeding kom je steeds met nieuwe fases in aanraking. Net als je denkt dat je als ouder weet hoe je met een bepaalde situatie om moet gaan, maakt je kind een ontwikkeling door waardoor hij of zij weer iets anders van je nodig heeft.

Kortom, verandering hou je niet tegen.

Het hoort bij het leven. Toch merk ik vaak aan mensen in mijn omgeving, en ook aan mijzelf, dat verandering lastig is. Het zorgt voor onzekerheid en roept angst op, omdat je niet weet wat het je zal brengen.

Je weet wat je hebt, niet wat je krijgt. Je krijgt de neiging te gaan koesteren wat je hebt en je zoekt naar argumenten waarom de huidige situatie goed is zoals het is. Dit zorgt ervoor dat je soms zaken langer vast probeert te houden dan goed voor je is. Dit gebeurt soms ook bij problemen die je ervaart.

De angst voor de oplossing kan groter zijn dan het probleem zelf. Zo kun je bijvoorbeeld problemen ervaren met het feit dat je kinderen niet naar je luisteren. De oplossing zou kunnen zijn dat je meer regie neemt en duidelijker wordt in wat je van ze verwacht. Maar de angst voor nog meer conflicten en boze buien kan ervoor zorgen dat je de leiding niet op je durft te nemen.
En zo blijf je in een kringetje hangen en wordt de situatie er vaak niet beter op. Totdat die escaleert of er onverwachtse zaken gebeuren, waardoor je wel moet veranderen. Je kunt dan alleen nog maar reageren op de situatie die zich aandient. Vaak voelt dat niet prettig, omdat je je overgeleverd voelt aan de situatie en elke vorm van houvast mist.

Vier belangrijke inzichten hoe om te gaan met verandering:

1. Veranderen vraagt om loslaten. Zolang je vasthoudt aan een bestaande situatie is er geen ruimte voor de verandering. Maar je kunt pas iets loslaten als je het vast hebt gehouden. Maak je je bijvoorbeeld druk om het computergebruik van je kind? Word je eerst bewust van wat jij als probleem ervaart. Ben je bang dat je kind bijvoorbeeld verslaafd wordt? Of weet je het niet goed in te perken? Erken aan je zelf wat er speelt. Kun je er iets aan veranderen? Doe dat dan! Ben je niet in staat iets aan de situatie te doen of heb je er geen invloed op, accepteer dan wat er is en laat het los.

2. Verandering begint bij jezelf. Regelmatig spreken ouders de wens uit dat als hun kind zich beter gedraagt hun problemen in de opvoeding zijn opgelost. Als je de oplossing van je problemen bij een ander neerlegt kun je lang wachten op verbetering. Want het probleem wat jij ervaart is jouw probleem. Iemand anders kan er ook wel last van hebben, maar ervaart het probleem vanuit zijn of haar perspectief.

3. Veranderen vraagt om keuzes maken en ander gedrag. Je kunt niet veranderen door hetzelfde te blijven doen. Bijvoorbeeld: ouders willen meer rust en tijd met hun kinderen, maar maken geen keuzes in de planning van hun week. Of ze vinden dat het ‘s ochtends niet lekker loopt in het gezin, maar staan niet eerder op, zodat er meer tijd is.

4. Verandering komt tot stand als je weet wat je wilt. Ik vraag ouders altijd naar wat de coaching hen moet opleveren. Dan noemen ze bijvoorbeeld: Ik wil dat mijn kind niet meer schreeuwt, of niet meer zo agressief reageert, of niet angstig is. In het gewenste resultaat benoemen ze vooral wat ze niet willen, waar ze vanaf willen. Maar waar wil je naar toe? Wat komt er in de plaatst van het niet schreeuwen? Wat zie je je kind dan doen? Hoe reageer jij dan op je kind? Als je weet waar je naar toe wilt, dan kun je op weg naar het nieuwe en is verandering opeens een spannend avontuur waarin je stap voor stap op reis mag gaan.

Worstel jij nu met een probleem in je gezin, probeer je dan te focussen op de verandering. Wat wil je graag bereiken? Hoe ziet dat er concreet uit? Wat kun je in de situatie veranderen? Hoe kun je op een andere manier op je kind reageren? Als je weet wat je wilt, kun je stappen zetten in de juiste richting.

Dit gaat vaak niet vanzelf, kost moeite en zal met vallen en opstaan gepaard gaan. Maar besef je dat het beter is om zelf in actie te komen dan dat je wacht tot de situatie of de problemen je dwingen om te veranderen.

Menu