Een groep is meer dan de som der delen

Een groep bestaat uit individuen. De groep ontwikkelt met elkaar omgangsvormen, stelt bewust of onbewust regels op en ontwikkelt eigenschappen. Voorbeelden zoals een warm gezin, een drukke klas, een agressieve groep, een ambitieus team, benadrukken deze eigenschappen. Deze eigenschappen hoeven niet te slaan op de individuele leden. Zo kan een drukke klas bestaan uit rustige kinderen. De interactie tussen de kinderen in de klas kan ervoor zorgen dat het een drukke klas wordt. Bij problemen in deze klas is het belangrijk om de hele klas in actie te zien. Op deze wijze kunnen patronen in de interactie ontdekt en doorbroken worden.

terug

>home